Om mig

Vem är jag som startat denna blogg?

Jag är Ulla Stina Åman, ped.mag. som bor i den lilla byn Monå i Österbotten. Jag jobbade i många år som lärare. Sedan fortsatte jag med en elva år lång arbetsperiod som pedagogisk utvecklare på Lärum. Nu har jag de senaste åren delat min tid mellan varierande freelance-uppdrag och ett projektkoordinatoruppdrag vid Åbo Akademis Specialpedagogiska Center i Vasa.

Mina yrkesmässiga intressen är det mesta som rör läsning, språkutveckling kommunikation och lättlästa texter. Jag har just nu förmånen att medverka i ett projekt kring lättläst historia och lättläst biologi för årskurserna 7-9 hos Utbildningsstyrelsen. Kopplingen mellan lättlästa svenska och läsförståelse är stark och det gör mitt uppdrag ännu mera inspirerande.

Under min period på Lärum hade jag möjligheten och förmånen att medverka i ett nordiskt forskningsprojekt kring läsförståelse. Projektet genomfördes i Sverige, Danmark och Svenskfinland. Resultatet var lovande och därför vill jag nu gärna sprida information och material från projektet samt från det projekt som håller på att avslutas inom Åbo Akademi.

Vilka tjänster kan jag erbjuda? Jag kommer gärna och föreläser kring språkstimulans, läsning och läsförståelse  i allmänhet och givetvis redogör jag gärna för de projekt jag fått medverka i. Jag ställer också gärna upp och handleder kring liknande projekt och kring läsförståelsestrategiarbete i klasserna. Jag kan också bistå kring frågor som gäller lättlästa texter, främst då pedagogiska texter.

Välkommen att ta kontakt!

Ulla Stina Åman
Östergärdsvägen 18
66980 MONÅ
+358 (0)50 534 1184
mail@ullastinas.fi